Kontakty

Kontakty sú najdôležitejšie. Nezabudnite uviesť:

  • názov a právnu formu spoločnosti
  • adresu sídla
  • adresu prevádzky
  • označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal a číslo zápisu
  • telefónne, faxové a mobilné čísla
  • IČO a DIČ organizácie

Tvorba webových stránok: Vlastný web, on-line služba spoločnosti Xion, s.r.o.
Nastavenie cookies | Prihlásenie >